Vad är lopgruppen

VAD ÄR L.O.P GRUPPEN?

Fotboll är en lagsport och under de ordinarie träningarna går oftast tränarens/tränarnas

tid åt att se till att  utveckla gruppen. Individen kommer oftast i skymundan då tiden inte

räcker till samt att det är för många barn, för få träningstillfällen och för lite kunskap samt

för få ledare. Därför finns nu möjligheten för ditt barn att komplettera sin träning i L.O.P-

gruppen som specialliserar sig på individen och inte laget. L.O.P gruppen erbjuder ditt barn

personlig träning i fotboll. L.O.P gruppen är en individuell fotbollsträningsgrupp som jobbar

med 4st utvecklingsområden (skott/tilllslsg - passning/mottagning - driv/dribbling - koordination/löpning)

som vi kallar stödjeben. Spelarna får möjligheten att utvecklas individuellt och själva välja

vilka av dessa 4 stödjeben man vill träna på. Detta sker i samråd mellan oss instruktörer i

L.O.P gruppen tillsammans med föräldrar. Träningsgrupperna är åldersindelade och med

max 8 spelare per instruktör.


Varje instruktör måste varit med i L.O.P gruppens träningar. Detta är centralt för instruktörerna

för att se hur vi vill att träningsuppläggen ska se ut och vilka tekniska detaljer som ska prioriteras

just för att utveckla individen och allt detta för att inte tappa på kvalitèn i träningen. Denna möj-

lighet till personlig utveckling kommer med all  säkerhet även att spegla av sig på det egna klubb-

lagets träningar och matcher. Spelaren kommer med sannolikhet vilja fortsätta träna extra och

utvecklas individuellt och i ett lag.

VARFÖR VÄLJA JUST OSS!

  • L.O.P gruppen är ett komplement till det egna lagets träningar och

för dom som vill träna extra och på specifika träningsmoment.

  • L.O.P gruppen bidrar till att fysisk aktivitet blir en naturlig del av

vardagen och träningen blir utvecklande och glädjespridande.

  • L.O.P gruppen lär barnen att vilja träna, att ha tålamod att repetera

träningsmoment som sedan kommer att ge färdighet.

  • L.O.P gruppen ger möjlighet för föräldrarna att se den direkta

utvecklingen då de är med aktivt i vissa träningspass.

  • L.O.P gruppen ger möjligheten och tiden som krävs för att förbättra

tekniska moment av kunniga instruktörer.