Tillslag & Skott

TILLSLAG & SKOTTRÄNING

I denna del av träningen vinner verkligen L.O.P gruppen på att ha sina små träningsgrupper. Då

ökar antalet tillslag som ligger på ca: 80-120st per trännigstillfälle samt att det finns tid för instruktören

att samtala kring spelares tillslag vilket brukar vara bristfällig i det ordinarie laget. I L.O.P gruppen får spelaren möjlighet att direkt få feedback från instruk- tören efter varje tillslag.g.


Med tillslag menar vi avslut på mål samt långa och

korta passningar. Feedbacken bygger på ett samtal

mellan instruktören och spelaren där spelaren i första hand får utvärdera sig själv och hela tiden sträva mot

förbättring i samråd med instruktören. Som hjälp spelas tillslagen ibland in och detta underlättar spelarens egna utvärdering och utvecklingen blir mer tydlig.