Pass & Mottagning

 PASSNING & MOTTAGNINGSTRÄNING

Instruktören tar hjälp av föräldrar som en del av träningen. Detta gör vi för att inkludera föräld-

rarna i träningen och för att öka kvalitèn i övningarna. L.O.P gruppen vill att föräldrarna ska kunna

göra övningarna hemma med sitt barn, men framförallt blir föräldrarna genom detta delaktiga i sitt

barns utveckling och får även möjlighet att indirekt se hur barnet utvecklas.

Vi har både isolerade och dynamisk övningar.

Isolerade övningar är bra för inlärningen av själva

tekniken och då tränar även spelaren på tålamod

samt repetition vilket stärker framförallt barnens koordination. Med passning & mottagningsträning

vill vi att individen ska komma upp i så många

bolltouch som möjligt.Vi jobbar mot att minimera

misstagen och utgå från kvalitèn i varje tränings-

moment och vid varje träningstillfälle.