PASSNING & MOTTAGNINGSTRÄNING

Vi har både isolerade och dynamisk övningar. Isolerade övningar är

bra för inlärningen av själva tekniken och då tränar även spelaren på

tålamod samt repetition vilket stärker framförallt barnens koordination.

Med passning & mottagningsträning vill vi att individen ska komma upp

i så många bolltouch som möjligt. Vi jobbar mot att minimera misstagen

och utgå från kvalitèn i varje träningsmoment och vid varje träningstillfälle.