L.O.P Gruppen Player

L.O.P gruppen erbjuder även en tjänst med analys & dokumentering. Det är en separat tjänst

som  går ut på att analysera spelare genom att spela in matcher eller träningar för att sedan

analysera materialet. Instruktören och spelaren analyserar materialet enskilt och antecknar

de situationer som ska förbättras. Även positiva situationer och förmågor antecknas. Att få se

sig själv i olika situationer samt den följande analysen är det absolut BÄSTA sättet att utveckla sig själv och hitta rätta verktygen till förbättring.


I början är ofta spelarens självkännedom låg men denna förmåga tränas upp med hjälp av detta analysarbete och genom L.O.P gruppens 4 stödjeben. Samstämmigheten mellan instruktören

och spelaren ökar vid spelarens självvärdering och de inspelade konkreta exempel på spelaren själv är ett oerhört effektivt hjälpmedel.