Driv & Dribbling

DRIV & DRIBLLINGSTRÄNING

En av det viktigaste egenskaper en fotbollsspelare kan ha är att kunna driva och dribbla sig

förbi sina motståndare med boll i hög hastighet. L.O.P gruppen lär individen hur och när man

ska driva/dribbla/utmana sig förbi motståndare med bollen på en mängd olika sätt. Med hjälp

av tempoväxlinga och genom olika hinderbanor och motståndare blir träningen så matchlik

som  möjligt. Genom denna träning kommer spelaren att bli svårfångad för motståndarna och

ett anfallsvapen i sitt eget lag.